Radio Midt-Østerdal - om oss

Informasjon

Birkebeinerradioen


Radio Midt-Østerdal


Andre programmer


Frekvenser


Dekningsområde


Radiobingo


Vær


Samarbeidspartnere:

Åmot Kommune

 Om Radio Midt-Østerdal


Radio Midt-Østerdal er en lokalradio som dekker store deler av Åmot, Stor-Elvdal og enkelte steder i Rendalen.


Historikk


Planen om oppstart av en lokalradio i Åmot Kommune kom på papiret så tidlig som i 1989. Høsten 1989 ble det gjennomført en ukes prøvesending i forbindelse med kommunens markering av 250 årsjubileet for grunnskolen i Norge. Denne prøvesendingen ble svært godt mottatt. Men en lokalradio i kommunal regi kom aldri lenger en til skolestyrets behandlingsbord.


Driften av Radio Åmot kom først i gang i 1991. Stiftelsesdatoen er 03.07.99 og fra 11.september kom radioen i gang med faste sendinger. De tre som hele tiden har vært sentrale aktører i Radio Åmot er Tord Arnesen, Einar Øfstaas og Helge Olav Nes. Fra høsten 1997 ble det etablert egen redaksjon for Stor-Elvdal, med egen sendedag. Fra 1/1 – 2002 overtok Einar Øfstaas hele selskapet og dannet et enkeltmannsforetak.


Sendingene startet i kjelleren hos Tord Arnesen, der det ble bygd et lite studio, teknisk rom og et lite ”kontor”. Fra 1.mai 1993 flyttet radioen inn i nye lokaler i Stallgården i Rena sentrum. Her var basen inntil radioen flyttet inn i Åmot kulturhus hvor radioen i dag disponerer svært gode lokaler.Sendeskjema


Fredag


19.00

Fredagsshow med gjester, reportasjer og hilsninger


20:30

BINGO. Hoyeste jackpot 36.000 kroner